Com ha d’actuar davant l’assetjament laboral

actuar ante el acoso laboral

Com ha d’actuar davant l’assetjament laboral

Pateix mobbing? Quines actuacions pot realitzar

És indubtable que passem moltes hores a la feina, fins i tot més que a casa nostra, pel que és fonamental que el temps dedicat es passi en les millors condicions. Crear relacions laborals agradables amb els nostres companys i superiors ens ajudarà a passar la jornada en millors condicions i a gaudir de la nostra carrera. Existeixen accions que ens poden causar un malestar en el treball. Ja sigui per una mala relació amb els companys o perquè els nostres superiors tenen un comportament abusiu contra nosaltres, és important que, si percebem una situació desagradable, el denunciem per a que aquest acabi. En Cano Advocats estem especialitzats en els coneguts com casos de mobbing, és a dir, aquelles actuacions i conductes que, tal i com assenyalen els tribunals, per la seva reiteració en el temps, pel caràcter degradant de les condicions de treball i per l’agressivitat o intimidació que es genera en l’ambient laboral, tenen como objectiu atemptar amb la integritat del treballador. Està sent víctima d’assetjament laboral? Coneix a algú que ho està patint en el seu lloc de treball? Posi’s en mans dels nostres advocats, experts en situacions de mobbing, que podran solucionar-li qualsevol demanda que vulgui interposar per a que la seva situació de fustigació acabi.

Segons l’article 14 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals:

En compliment del deure de protecció, l’empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva en l’empresa i l’adopció de les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. Truqui al nostre despatx d’advocats! En la Llei 31/95, moltes víctimes de mobbing troben el primer punt de partida per a prendre accions que frenin l’assetjament rebut i, a més, demanar responsabilitats. No obstant, quan l’assetjament va més enllà i no es prenen accions al respecte, la segona opció és acudir a la via judicial i iniciar un procés per danys i perjudicis. Per això serà necessari que primer tingui proves de l’abús i que així pugui demostrar que existeix una situació de fustigació i que no hi ha falta probatòria de l’assetjament laboral. L’aportació d’indicis l’ajudarà a sol·licitar ajuda a experts i, sobre tot, a que els tribunals puguin apreciar aquesta situació com a mobbing. Interposar la denúncia ppt fer-se de diferents maneres:

  • Per la via contenciosa administrativa
  • Per la via civil
  • Per la via de lo social
  • Per la via de lo penal
Busca advocats laborals en Mataró especialistes en assetjament laboral? No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i l’ajudarem a escollir la millor via per a denunciar el seu cas de mobbing. Truqui’ns al 93 215 05 89, escrigui’ns a bufetecano@icab.cat o ompli el nostre formulari de contacte. Si pateix assetjament laboral és essencial que ho denunciï. Existeixen diferents maneres de fer-ho, sempre tenint en compte el tipus d’assetjament que es rep, si existeixen proves que demostrin el mobbing, d’on procedeix l’abús, etc. Aquests factors poden indicar-li el millor mètode per iniciar una demanda. L’assetjament laboral pot ser tant vertical com horitzontal. El vertical es dóna quan l’assetjament prové d’un superior a un treballador. L’horitzontal, en canvi, es produeix entre aquells d’una mateixa categoria dins de l’empresa. És fonamental que conegui tots els seus drets quan està treballant, ja que en moltes ocasions s’interpreta una actuació como normal quan no ho és. Una de les opcions és denunciar l’assetjament sense necessitat d’arribar als tribunals, és a dir, demanar la intervenció del Comitè de Seguretat i Salut; presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball; o denunciar-lo a la direcció de l’empresa, en cas de que l’assetjament no provingui d’ells.

Share this post