El pes del menor en els processos de guàrdia i custòdia

procesos de guarda y custodia

El pes del menor en els processos de guàrdia i custòdia

El règim de guàrdia i custòdia regula les relacions bàsiques que s’estableixen entre pares i fills al produir-se la ruptura entre els progenitors i amb això la cessió de la seva vida comú, ocupant-se entre altres coses de determinar els diferents períodes que el menor passarà en endavant amb cadascun d’ells. Aquest procediment pot realitzar-se de mutu acord, amb el que només es necessitarà la intervenció d’un advocat per a la redacció del conveni regulador comú, o bé, acudint per la via contenciosa, on ambdues parts acceptaran la resolució final presa per un jutge.

El pes de la opinió del menor en els procediments de guàrdia i custòdia per via contenciosa, encara que pot ser tingut en compte pel jutge no sol resultar determinant. Normalment prevaldran altres causes com poden ser l’horari laboral dels pares, la seva aptitud com a cuidadors o la situació actual dels seus domicilis.

Si té qualsevol tipus de dubte sobre como afrontar un procés de guàrdia i custodia no dubti en contactar amb el nostre despatx d’advocats i un advocat especialitzat en Dret de Família, l’atendrà personalment per a prestar-li el seu consell.

Share this post