Advocat administratiu Mataró

abogado derecho administrativo

Des del departament d’Advocat en Dret Administratiu a Mataró de Cano Advocats, assessorem, representem i intervenim en tota classe de procediments administratius i contenciós administratius, ja que una de les àrees que toquem al nostre bufet d’advocats és el Dret Administratiu.

Aquesta branca del dret es dedica a regular les relacions jurídiques entre ciutadans i les diferents administracions públiques, així com la gestió de tràmits o reclamacions a ladministració pública. Disposem d’una dilatada experiència en impugnacions de resolucions administratives que són contràries a les expectatives o necessitats dels nostres clients, com també comptem amb un llarg recorregut en diferents procediments administratius a Administracions públiques com Organismes Autònoms, Comunitats Autònomes o en l’Administració General de l’Estat .

Consulti’ns sense cap mena de compromís ia Cano Advocats estudiarem de manera detallada la viabilitat del seu cas.

Funcions Advocat Dret Administratiu

Estem especialitzats en l‟execució de reclamacions de responsabilitat patrimonial contra l’administració pública en defensa dels interessos dels nostres clients. Així doncs, podrem resoldre qualsevol gestió administrativa o de dret contenciós, bregant amb tots aquells obstacles que es trobi el client amb l’Entitat Pública i acudint a la jurisdicció contenciosa administrativa per a la impugnació de resolucions administratives. Com a bufet professional, ens actualitzem constantment en funció de les lleis i nous requeriments, proporcionant el millor assessorament possible als nostres clients.

Entre altres especialitats, destaquem els següents casos jurídics administratius:

Negociacions amb l’Administració pública

Negociació col·lectiva, negociacions entre ocupadors i els seus treballadors, però en aquest cas els darrers s’organitzen mitjançant negociació col·lectiva, adreçada a l’Administració pública, aplicant-hi alguns matisos.

Recursos Administratius

Els recursos administratius són una eina que permet a les persones qüestionar i impugnar les accions administratives que els afecten amb el benefici de poder gestionar aquesta acció sense acudir als tribunals, permetent reaccionar sense acudir a una via judicial.

Dret urbanístic

Mitjançant el dret urbanístic es regula tant lús del sòl com lordenació del territori, així com les eines jurídiques a través de les quals es duen a terme aquestes accions.

Defensa dels Drets del Ciutadà

A través d’instruments jurídics, tant de caràcter reactiu com preventiu, es protegeixen els drets dels ciutadans davant de l’actuació de les administracions públiques.

Sol·licitud de Llicències Administratives

Assessoria el client per aconseguir una llicència administrativa, la qual consisteix en un permís que concedeix l’Administració pública qualificada a una persona, física o jurídica, que necessita executar una activitat sobre la qual aquesta Administració ostenta autoritat.

Ajuts i Subvencions Públiques

Experiència en concessió d’ajudes i subvencions públiques per part de les administracions públiques, entenc com la disposició d’una quantitat de diners a favor de persones públiques o privades, que compleixin una sèrie de requisits.

Si necessiteu un advocat administratiu a Mataró, ja sigui una empresa o un particular, Cano Advocats és el seu despatx, contacti’ns al següent formulari. Escoltarem el vostre cas, us assessorarem i us ajudarem. Professionalitat i resultats d’èxit ens acompanyen dia a dia al nostre bufet d’advocats!