Dret Laboral

abogado laboral

A Cano Advocats ens adaptem a cada cas laboral per oferir sempre el millor servei d’assessorament integral en matèria laboral a tota mena d’empreses, institucions i treballadors particulars.

Què és el Dret Laboral

El dret laboral és una branca del dret l’objectiu del qual és la regulació i la tutela del treball i les relacions laborals. Es divideix en dues àrees: la individual, que fa referència a la relació entre treballadors i ocupador, i la col·lectiva, referent a les relacions entre els ocupador i treballadors reunits en associacions.

L’advocat laboralista

Un advocat laboralista és un professional del dret especialitzat en matèria laboral i que intervindrà als conflictes derivats de les relacions laborals entre empleats i empresaris.

El treball d’un advocat laboralista està regulat principalment per l’Estatut dels Treballadors i les seves funcions són molt variades, ja que poden treballar per a empreses o particulars.

Comptar amb l’assessorament d’un advocat laboral a Mataró evitarà situacions de desprotecció degut al desconeixement dels drets que es tenen en matèria laboral ia actuar de manera correcta davant de determinades situacions per complir les formalitats dels procediments judicials laborals.

Tasques de l’advocat laboral

Com a expert Advocat Laboral a Mataró, definim les següents tasques més comunes:

Per a una empresa:

 • Ajudar que no es produeixin vulneracions dels drets dels treballadors.
 • Defensar els interessos de lempresa en làmbit laboral.
 • Negociació amb sindicats de treballadors.
 • Assessorament en els casos de tancament o successió.
 • Assessoria en l’elecció i l’elaboració dels contractes laborals.
 • Ajut per a la gestió de les jubilacions dels treballadors.
 • Representació de lempresa quant a làmbit laboral.
 • Negociació de convenis o contractes col·lectius.
 • Informar en els casos en què es produeixi un acomiadament de la manera correcta de dur-ho a terme.
 • Classificació professional dels treballadors.
 • Informació sobre indemnitzacions en cas que es produeixin accidents de treball.
 • Assessorament sobre el procediment legal en els casos d’assetjament laboral o sexual.
 • Qualificació i imposició de les sancions corresponents als treballadors.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Ajut per a la resolució de conflictes entre ocupador i treballadors, tant individuals com col·lectius.
 • Càlcul i gestió de liquidacions.
 • Prevenció de riscs laborals.
 • Reestructuracions de plantilla.
 • Tramitació de permisos i excedències per part dels treballadors.

Per a un particular:

 • Assessorament i representació en cas d‟impugnació d‟acomiadaments i altres processos judicials laborals.
 • Assessoria sobre legislació laboral individualment o col·lectiva.
 • Informació i ajut per a la tramitació de pensions i altres ajuts de la Seguretat Social.
 • Assessorament en cas d’incapacitat temporal permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Defensa dels interessos del treballador en casos d’assetjament laboral o sexual a la feina, així com per als casos de vulneració en casos de discriminació en l’embaràs o la lactància.
 • Representar el treballador en cas daccidents laborals.
 • Assessorament per a la sol·licitud de reducció de jornades per maternitat.
 • Suport a la sol·licitud d’extinció de contractes.
 • Representació davant del servei de mediació, arbitratge i conciliació (SMAC).
 • Assessorament en els casos de modificació substancial de les condicions de treball.

Si necessiteu el consell expert d’un advocat laboralista sobre les diferents i més convenients solucions legals que es poden adoptar en cada cas, no dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre despatx d’advocats al següent formulari. A Cano Advocats comptem amb advocats especialistes en Dret Laboral