Responsabilitat Civil i Dret de les Assegurances

abogados de seguros

Des del nostre despatx legal portem a terme reclamacions d’indemnitzacions a companyies asseguradores per a víctimes d’accidents de trànsit i d’accidents laborals principalment, ocupant-nos també de casos relacionats amb assegurances de caça i pesca, de tinença d’animals PPP i mascotes en general, en casos de activitats esportives, assegurances per a agricultors, ramaders i forestals entre d’altres. Tant a nivell d’assegurances a particulars com a assegurances per a negocis i financers.

Com Advocat d’Assegurances i experts en Responsabilitat Civil, ens encarreguem de la realització de tots els tràmits fins aconseguir la indemnització més favorable per als nostres representats, ja sigui mitjançant una reclamació amistosa o procedint per la via judicial. Elaborem informe i dictàmens per escrit.

A Cano Advocats, estem especialitzats en les diferents perspectives del Dret d’Assegurances duent a terme un estudi i anàlisi detallada del contracte, la valoració dels danys, lesions i seqüeles i la reclamació final a la Companyia Asseguradora.


Actuacions en Responsabilitat Civil i Assegurances:

Responsabilitat civil en accidents de trànsit. Accidents derivats de l’ús de vehicles de motor en situacions com ara atropellaments, caigudes en via pública, etc. Àmplia experiència en procediments de reclamació de danys i perjudicis després d’un accident de trànsit i al sistema de valoració del dany corporal.

Responsabilitat civil accident de treball, resultant de manca de mesures de seguretat corresponents als regs laborals, resultant en el pagament per part de lempresa duna indemnització per danys i perjudicis al treballador.

Reclamacions a l’assegurança, ja sigui per compliment de les cobertures o per accidents a persones, béns mobles o immobles. Aquesta reclamació es tramita per via judicial o extrajudicial.

Responsabilitat en negligències mèdiques, entenent la circumstància, ja sigui per acció o omissió, que es fa al contrari de la bona praxi mèdica, el qual pot consistir en una negligència mèdica, ja sigui imprudència o imperícia. Gestionem des de l’obertura d’expedients disciplinaris, interposició de demandes judicials, reclamacions davant de centres mèdics o causants del dany, etc.

Responsabilitat extracontractual, responsabilitat per culpa o negligència duna persona cap a una altra que sorgeix del dany, independentment de qualsevol vincle contractual preexistent entre les diferents parts, per acció o omissió intervenint negligència o culpa.

Contacti amb nosaltres al següent formulari i estudiarem el seu cas detalladament.