abogados bancarios

En Cano Advocats comptem amb un departament de Dret Bancari especialitzat en la recuperació de quantitats indegudament cobrades mitjançant clàusules abusives i altres casos de males praxis en general provinents de les entitats bancàries. Defensem al consumidor davant diferents tipus de productes financers i bancaris:

  • Hipoteques
  • Nul·litat de Clàusules Sòl
  • Participacions Preferents
  • Renegociació del deute
  • Deutes subordinats
  • Bons estructurats
  • Dació en pagament
  • Permutes financeres (Swaps)
  • Desnonaments
  • Etc.

Si es consideren afectats per les seves entitats bancàries, des de Cano Advocats, examinarem el seu cas en profunditat i de ser possible, l’ajudarem a recuperar els seus diners. Contactin amb nosaltres per a més informació.