De Família

abogado de familia

Des de Cano Advocats estudiarem el seu cas detalladament i els oferirem la millor solució jurídica a les diferents problemàtiques legals amb les que es puguin trobar referents als diferents àmbits que s’abasten dins del Dret de Família.

En Cano Advocats, comptem amb amplis coneixements sobre la jurisprudència actual. Contactin amb nosaltres si desitgen obtenir els nostres serveis de consultoria i representació legal. Comptem amb una llarga trajectòria en la realització de:

  • Demandes de Separació i Divorci
  • Nul·litats Matrimonials
  • Guarda i Custòdia
  • Usdefruit d’habitatge
  • Pensions Alimentàries
  • Pensiones Compensatòries
  • Pàtria Potestat
  • Liquidació de guanys
  • Separacions de béns
  • Etc.